การฝึกซ้อมความเร็วสำหรับนักกีฬา

ความเร็วนั้นถือเป็นสมรรถภาพทางกลไกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการแสดงความสมบูรณ์ทางกายของนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนความเร็วเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการที่จะหดตัวทำซ้ำๆติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนร่างกายไปยังตำแหน่งที่ต้องการภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดความเร็ว จึงถือเป็นสมรรถภาพพื้นฐานทางกลไกที่สำคัญของนักกีฬาเกือบทุกประเภทนั่นเองวันนี้เราจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการฝึกซ้อมความเร็วสำหรับนักกีฬามาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. อย่างแรกคือปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วซึ่งจะต้องมีการพัฒนาความเร็วที่มีองค์ประกอบหลายๆด้านเข้ามาเกี่ยวข้องโดยถ้าไม่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านพันธุกรรมความเร็วจะขึ้นอยู่กับเวลาความสามารถในการเอาชนะแรงต้านภายนอกของนักกีฬาซึ่งจะมีเทคนิคด้านสมาธิและความตั้งใจและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
  2. ต้องมาเป็นเวลาปฏิกิริยาเวลาปฏิกิริยาเป็นเวลาตั้งแต่เริ่มมีการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางแสงสีเสียงและนักกีฬารับรู้คือการได้ยินและมองเห็นจนกระทั่งนักกีฬาเริ่มมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเช่นการเคลื่อนที่ ออกจากท่านปล่อยตัวของนักวิ่งสำหรับนักกีฬาการมีเวลาปฏิกิริยามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของระบบประสาทสัมพันธ์ต่อความเร็ว
  3. ความสามารถทางด้านความเร็วและเวลาปฏิกิริยาบริการจะขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะทั้งนี้เนื่องจากการจัดตำแหน่งร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพจะสนับสนุนการปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้ความรวดเร็วการรักษาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงให้ถูกต้องและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้ปฏิบัติการเคลื่อนไหวมีความง่ายขึ้น
  4. สมาธิและความตั้งใจจะช่วยสนับสนุนให้นักกีฬาเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วดังนั้นความเร็วของการเคลื่อนไหวจึงถูกกำหนดโดยความสามารถในการเคลื่อนไหวลักษณะของกระบวนการทางระบบประสาทและสมาธิที่ตั้งมั่นความตั้งใจและสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้นักกีฬาได้รับความเร็วระดับสูงสุดการฝึกซ้อมความเร็วในบางครั้งนักกีฬาจึงควรได้รับการพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาด้วยเช่นกัน
  5. ความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและความสามารถในการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่และกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและปฏิบัติเทคนิคได้ถูกต้องค่ะเดียวกันความอ่อนตัวของข้อต่อจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มความยาวของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้
  6. และสุดท้ายคือความอดทนการฝึกซ้อมความเร็วปกตินักกีฬาจะต้องมีการฝึกด้วยความหนักสูงสุดจำนวนหลายเที่ยวจึงจำเป็นที่นักกีฬาต้องได้รับการพัฒนาความอดทนทำต้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคเป็นอย่างดี เพื่อที่จะช่วยให้นักกีฬาทำการฝึกซ้อมได้จำนวนหลายเที่ยวและสามารถรักษาระดับความเร็วสูงสุดได้นานขึ้นและมีการฟื้นสภาพอย่างรวดเร็วและระหว่างการฝึกปฏิบัติในแต่ละเที่ยว และหลังการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่ผ่านมานั้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วยังต้องใช้อีกหลายอย่างในการช่วยฝึกซ้อมให้ร่างกายของนักกีฬามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น