ความรู้เกี่ยวกับตะกร้อเตะทน

กีฬาตะกร้อนั้นมีหลายประเภทให้เลือกเล่นซึ่งจะทำให้เราสนุกสนานกับการเล่นแต่ละประเภทจะไม่จำเจในรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆ

วันนี้เราจะมีความรู้ในเรื่องของการเล่นกีฬาตะกร้อมาฝาก จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับตะกร้อเตะทนไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. ความรู้แรกเกี่ยวกับตะกร้อเตะทนที่เราต้องรู้เลยคือตะกร้อเตะทนนั้นมี 2 ชนิดคือ ตะกร้อเตะทุนวงเล็กและตะกร้อเตะทนวงใหญ่
  2. ความรู้ต่อมาคือสนามสนามแข่งขันเป็นพื้นที่ราบขนาดกว้างและยาวต้องไม่น้อยกว่า 10 6 เมตรจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้แต่สูงจากพื้นสนามขึ้นอย่างน้อย 8 เมตรต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆและมีขนาดของสนามแต่ละชนิดคือสนามตะกร้อเตะทนวงเล็กสนามจะต้องเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วงวงกลมมีรัศมี 2 เมตรวงกลมนอกมีรัศมี 6 เมตรมีเส้นแบ่งแดนวงกลมทั้งสองออกเป็น 6 แดนเท่าๆกัน สำหรับสนามตะกร้อเตะทนวงใหญ่จะเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วงวงในมีรัศมี 3 เมตรวงนอกมีรัศมี 6 เมตรมีเส้น แบ่งแดนวงกลมทั้ง 2 ออกเป็น 6 แดนเท่าๆกันเส้นวงกลมและเส้นแบ่งเขตแดนของสนามจะต้องขว้าง 1 ½ นิ้วเป็นเส้นสีดำหรือสีขาวหรือสีอื่นใดที่เห็นได้ชัดเจนก็ได้
  3. ตะกร้อตะกร้อต้องสานด้วยหวายใยสังเคราะห์ตั้งแต่ 8 ถึง 10 เส้นและมีขนาดรอบวงไม่เกิน 17 นิ้วและไม่น้อยกว่า 16 นิ้วซึ่งจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 150 ถึง 200 กรัมซึ่งผู้แข่งขันต้องจัดหามาเอง
  4. ผู้เล่นนั้นจะต้องมีผู้เล่น 1 ชุด ซึ่งชุดนึงจะมีอยู่ 6 คนถ้าชุดใดมีผู้เล่นไม่ครบในการแข่งขันครั้งใดถือว่าชุดนั้นจะเสียสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนั้นไป และระหว่างการเล่นนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนตัวและเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นเด็กขาดผู้เล่นจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันทั้งชุดและต้องติดหมายเลขที่ทำด้วยผ้าขนาด 5 * 7 นิ้วดังนี้คือคู่ที่ 1 ปิดหมายเลข 1 คู่ที่ 2 ติดหมายเลข 2 และผู้ที่ 3 ติดหมายเลข 3
  5. กำหนดโยนและเวลาการแข่งขันในแต่ละชุดเล่นได้ไม่เกิน 9 โยนภายในเวลา 30 นาทีโดยแบ่งโยนและเวลาแข่งขันดังนี้คือแต่ละคู่เล่นได้ไม่เกิน 3 โยนภายในเวลา 10 นาทีถ้าหมดโยนหรือหมดเวลาการแข่งขันต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเวลาจะเป็นผู้ให้สัญญาณ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจในกีฬาตะกร้อเตะทนจะได้ประโยชน์จากบทความที่เรานำมาฝากในวันนี้ไม่มากก็น้อย